Оснивачка Скупштина Организације старјешина Војске Републике Српске

Оснивачка скупштина Регионалног одбора Бања Лука
12.02.2018
Оснивачка Скупштина ОСТА ВРС у И. Сарајеву
19.02.2018

Оснивачка Скупштина Организације старјешина Војске Републике Српске